Splitski katalog

Javni bilježnici

Javni bilježnik Ivan Rajčić

Adresa
Ul. Domovinskog rata 3
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 342 815

Javni bilježnik Borica Kovačević

Adresa
Ul. Ivana Gundulića 44
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 362 497

Javni bilježnik Nevenka Kekez

Adresa
Ul. Hrvatske Mornarice 1B
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 485 255

Javni bilježnik Mirjana Popovac

Adresa
Mažuranićevo šetalište 13
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 317 401

Javni bilježnik Teo Karabotić-Milovac

Adresa
Ul. Jerolima Kavanjina 4
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 339 888

Javni bilježnik HELENA DRAGUN

Adresa
Škrape ul. 53
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 530 902

Javni bilježnik Mila Čipčić

Adresa
Ul. Ivana Gundulića 20
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Mobitel
+385 21 380 122

Javni bilježnik Jagoda Makelja-Šuljić

Adresa
Šimićeva ul. 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 371 442

Javni bilježnik DALIBOR PAVLOVIĆ

Adresa
Poljana Vjekoslava Klaića 3
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 772 948

Javni bilježnik JAGODA VUKOVIĆ

Adresa
Ul. Antuna Branka Šimića 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 371 442

Javni bilježnik JASNA MATAČIĆ

Adresa
Ul. Ruđera Boškovića 9
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 482 509

Javni bilježnik Zrinka Milić-Štrkalj

Adresa
Ul. Domovinskog rata 27 B
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 485 776

Javni bilježnik Ante Zlokić

Adresa
Velebitska ul. 26
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 534 528

Javni bilježnik BILAN VEDRANA

Adresa
Ul. Ljudevita Posavskog 17
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 342 703

Javni bilježnik Vesna Ogorevc

Adresa
Kneza Ljudevita Posavskog 17
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 321 505

Javni bilježnik RUBIĆ MIRA

Adresa
Ul. Domovinskog rata 11
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 342 511

Javni bilježnik ILIJA ŠARIĆ

Adresa
Trg Hrvatske bratske zajednice 3/A
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 480 341

Javni bilježnik Sandra Jelavić

Adresa
Ul. Domovinskog rata 45
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 491 843

Javni bilježnik Goran Čolak

Adresa
Put Mostina 8
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 491 880