Splitski katalog

Sveučilišta

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Adresa
Ruđera Boškovića 37
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 510 193
Email
maja.krzelj@unist.hr

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije

Adresa
Kopilica 5
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 348 900
Email
procelnika@oss.unist.hr

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Adresa
Ruđera Boškovića 31
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 510 180
Email
forenzika@unist.hr

Filozofski fakultet u Splitu

Adresa
Poljička cesta 35
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 491 515
Email
dekanat@ffst.hr

Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa
Ruđera Boškovića 33
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 619 222
Email
dekanat@pmfst.hr

Kemijsko-tehnološki fakultet

Adresa
Ruđera Boškovića 35
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 329 422
Email
dekanat@ktf-split.hr

Medicinski fakultet

Adresa
Šoltanska 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 557 900
Email
office@mefst.hr

Katolički bogoslovni fakultet

Adresa
Zrinsko-Frankopanska 19
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 308 300
Email
office@kbf-st.hr

Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment

Adresa
Zrinsko Frankopanska 209
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 645 375
Email
referada@vsikmp.hr

Ekonomski fakultet

Adresa
Cvite Fisković 5
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 430 601
Email
dekanat@efst.hr

Umjetnička akademija

Adresa
Zagrebačka 3
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 360 178
Email
office@umas.hr

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Adresa
Ulica Ruđera Boškovića 35
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 564 800
Email
ured@ozs.unist.hr

Pomorski fakultet

Adresa
Ruđera Boškovića 37
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 619 399
Email
dekan@pfst.hr

Pravni fakultet

Adresa
Ulica Domovinskog rata 8
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 393 555
Email
dekanat@pravst.hr

Kineziološki fakultet

Adresa
Ulica Nikole Tesle 6
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 302 440
Email
dekanat@kifst.hr

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa
Mike Tripala 6
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 323 077
Email
info@aspira.hr

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Adresa
Matice hrvatske 15
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 303 333
Email
info@gradst.hr

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Adresa
Ruđera Boškovića 32
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 305 777
Email
dekanat@fesb.hr