Splitski katalog

Osnovne škole

Osnovna škola BLATINE-ŠKRAPE

Adresa
Na Križice 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 371 324
Mobitel
+385 21 371 788
Email
ured@os-blatine-skrape-st.skole.hr

Osnovna škola BIJAĆI

Adresa
Vodovodna ulica 2
Poštanski broj
21216
Mjesto
Kaštela
Telefon
+385 21 205 330
Mobitel
+385 21 205 336
Email
os-bijaci@os-bijaci-kastelnovi.skole.hr

Osnovna škola Majstora Radovana

Adresa
Ulica dr. Franje Tuđmana 12
Poštanski broj
21220
Mjesto
Trogir
Telefon
+385 21 881 511
Mobitel
+385 21 882 608
Email
ured@os-mradovana-trogir.skole.hr

Osnovna škola VJEKOSLAVA PARAĆA

Adresa
Dudini 17
Poštanski broj
21210
Mjesto
Solin
Telefon
+385 21 217 590
Mobitel
+385 21 217 876
Email
ured@os-vparac-solin.skole.hr

Osnovna škola SELCA

Adresa
Šetalište Rajka Štambuka 2
Poštanski broj
21425
Mjesto
Selca
Telefon
+385 21 622 055
Email
os-selca@st.t-com.hr

Osnovna škola DR. FRA KARLO BALIĆ

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 40
Poštanski broj
21250
Mjesto
Šestanovac
Telefon
+385 21 721 174
Email
ured@os-kbalic-sestanovac.skole.hr

Osnovna škola IVAN DUKNOVIĆ

Adresa
Don Frane Macanovića 1
Poštanski broj
21222
Mjesto
Marina
Telefon
+385 21 798 120
Mobitel
+385 21 796 212
Email
ured@os-iduknovic-marina.skole.hr

Osnovna škola Zagvozd

Adresa
Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4
Poštanski broj
21270
Mjesto
Zagvozd
Telefon
+385 21 847 015
Email
ravnatelj@os-zagvozd.skole.hr

Osnovna škola MEJAŠI

Adresa
Mejaši 20
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 430 002
Mobitel
+385 21 430 000
Email
ured@os-mejasi-st.skole.hr

Osnovna škola VISOKA

Adresa
Vrh Visoke 32
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 476 158
Email
visoka@os-visoka-st.skole.hr

Osnovna škola IVANA MAŽURANIĆA

Adresa
Obrovac Sinjski 242/C, Obrovac Sinjski
Poštanski broj
21241
Mjesto
Sinj
Telefon
+385 21 839 700
Mobitel
+385 98 810 580
Email
os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr

Osnovna škola Petar Berislavić

Adresa
Obala bana Berislavića 16
Poštanski broj
21220
Mjesto
Trogir
Telefon
+385 21 881 766
Mobitel
+385 21 796 094
Email
trogir-002@os-pberislavic-trogir.skole.hr

Osnovna škola DON LOVRE KATIĆA

Adresa
Put Majdana 3
Poštanski broj
21210
Mjesto
Solin
Telefon
+385 21 246 810
Mobitel
+385 21 246 816
Email
ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr

Osnovna škola PLOKITE

Adresa
Slavonska 13
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 538 776
Mobitel
+385 21 538 775
Email
ured@os-plokite-st.skole.hr

Osnovna škola MILNA

Adresa
Žalo 15
Poštanski broj
21405
Mjesto
Milna
Telefon
+385 21 717 463
Email
tajnistvo@os-milna.skole.hr

Osnovna škola ZMIJAVCI

Adresa
Dr. Franje Tuđmana 189
Poštanski broj
21266
Mjesto
Zmijavci
Telefon
+385 21 840 163
Mobitel
+385 21 840 670
Email
os-zmijavci@skole.hr

Centar za odgoj i obrazovanje SLAVA RAŠKAJ

Adresa
Radnička 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 541 660
Email
slava.raskaj@st.t-com.hr

Osnovna škola KAMEN-ŠINE

Adresa
Ul. Gospe od Karmela 1
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 326 708
Mobitel
+385 21 325 722
Email
ured@os-kamen-sine-st.skole.hr

Osnovna škola STOBREČ

Adresa
Ivankova 13, Stobreč
Poštanski broj
21311
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 325 788
Mobitel
+385 21 325 788
Email
stobrec@os-stobrec.skole.hr

Osnovna škola LOKVE-GRIPE

Adresa
Ul. Alojzija Stepinca 12
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 503 432
Mobitel
+385 21 535 122
Email
ured@os-gripe-st.skole.hr

Osnovna škola Primorski Dolac

Adresa
Vržine 185, Primorski Dolac
Poštanski broj
21227
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 899 129
Email
ured@os-primorski-dolac.skole.hr

Osnovna škola MANUŠ-SPLIT

Adresa
Vukovarska 11
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 346 618
Mobitel
+385 91 730 2009
Email
os-manus-split@st.t-com.hr

Centar za autizam Split

Adresa
Rendićeva 6
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 686 304
Mobitel
+385 21 384 135
Email
info@cza-split.hr

Osnovna škola MILANA BEGOVIĆA

Adresa
Trg dr. Franje Tuđmana 6
Poštanski broj
21236
Mjesto
Vrlika
Telefon
+385 21 827 259
Email
ured@os-mbegovica-vrlika.skole.hr

Osnovna škola prof. Filipa Lukasa

Adresa
Slavonska 5
Poštanski broj
21216
Mjesto
Kaštela
Telefon
+385 21 230 030
Mobitel
+385 21 231 131
Email
ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora

Adresa
Podježice 12
Poštanski broj
21410
Mjesto
Postira
Telefon
+385 21 717 080
Mobitel
+385 21 632 106
Email
ravnatelj@nazor-postira.hr

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića

Adresa
Cesta Dr.Franje Tuđmana 60, Cista Velika
Poštanski broj
21244
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 726 155
Mobitel
+385 21 670 093
Email
ured@os-igkovacica-cistavelika.skole.hr

Osnovna škola STUDENCI

Adresa
Put škole 15. Studenci
Poštanski broj
21265
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 725 488
Mobitel
+385 21 670 178
Email
studenci@os-studenci.skole.hr

Osnovna škola SPINUT

Adresa
Teslina 12
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 384 933
Mobitel
+385 95 908 1484
Email
ured@os-spinut-st.skole.hr

Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad

Adresa
Pazdigradska 1
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 587 477
Email
ured@os-znjan-st.skole.hr

Osnovna škola ŽRNOVNICA

Adresa
Hrvatskih Velikana 41, Žrnovnica
Poštanski broj
21251
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 472 022
Mobitel
+385 98 977 6150
Email
ured@os-zrnovnica-st.skole.hr

Osnovna škola ANTE ANĐELINOVIĆ

Adresa
Trg Park 5
Poštanski broj
21469
Mjesto
Sućuraj
Telefon
+385 21 773 322
Email
ured@os-aandjelinovic-sucuraj.skole.hr

Osnovna škola BOL

Adresa
Rudina 1
Poštanski broj
21420
Mjesto
Bol
Telefon
+385 21 635 103
Email
ured@os-bol.skole.hr

Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića

Adresa
Prilaz Vida Mihotića 1
Poštanski broj
21327
Mjesto
Podgora
Telefon
+385 21 625 393
Mobitel
+385 21 603 940
Email
os-podgora@os-mpavlinovica-podgora.skole.hr

Osnovna škola OSTROG

Adresa
Put sv. Lovre 2
Poštanski broj
21215
Mjesto
Kaštela
Telefon
+385 21 227 033
Mobitel
+385 21 228 255
Email
os-ostrog@os-ostrog.hr

Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA

Adresa
A. Starčevića 14
Poštanski broj
21300
Mjesto
Makarska
Telefon
+385 21 695 020
Mobitel
+385 21 695 022
Email
skola@os-sivicevica-ma.skole.hr

Osnovna škola “Strožanac”

Adresa
Blato 1
Poštanski broj
21312
Mjesto
Podstrana
Telefon
+385 21 333 966
Mobitel
+385 21 333 298
Email
ured@os-strozanac-podstrana.skole.hr

Osnovna škola 1. LISTOPADA 1942.

Adresa
Stožernog brigadira Ante Šaškora 54, Čišla
Poštanski broj
21253
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 867 691
Email
os-cisla@os-cisla.skole.hr

Osnovna škola Kralja Zvonimira

Adresa
Braće Radića 67
Poštanski broj
21210
Mjesto
Solin
Telefon
+385 21 215 536
Email
ured@os-kraljazvonimira.skole.hr

Osnovna škola SLATINE

Adresa
Put Lovreta 1, Slatine
Poštanski broj
21224
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 891 464
Mobitel
+385 21 796 420
Email
ured@os-slatine.skole.hr

Osnovna škola SPLIT 3

Adresa
Bruna Bušića 6
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 430 390
Mobitel
+385 21 430 380
Email
skola@os-split-tri-st.skole.hr

Osnovna škola LUČAC

Adresa
Omiška 27
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 482 970
Mobitel
+385 21 482 967
Email
oslucac@os-lucac-st.skole.hr

Osnovna škola Kneza Branimira

Adresa
Donji Muć 218
Poštanski broj
21203
Mjesto
Muć
Telefon
+385 21 660 207
Mobitel
+385 21 652 114
Email
ured@os-kneza-branimira-donjimuc.skole.hr

Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI

Adresa
Brune Bušića 30
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 530 663
Email
centar.juraj.bonaci@gmail.com

Osnovna škola MARKA MARULIĆA

Adresa
Ul. Vladimira Nazora 4
Poštanski broj
21230
Mjesto
Sinj
Telefon
+385 21 660 044
Mobitel
+385 21 660 043
Email
ured@os-mmarulica-sinj.skole.hr

Osnovna škola DOBRI

Adresa
Kliška 25
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 322 840
Mobitel
+385 21 361 092
Email
dobri@os-dobri.hr

Osnovna škola PUČIŠĆA

Adresa
Trg Hrvatskog skupa 11
Poštanski broj
21412
Mjesto
Pučišća
Telefon
+385 21 633 105
Email
ured@os-pucisca.skole.hr

Osnovna škola Josipa Jovića

Adresa
Ulica Petra Žaje 2, Aržano
Poštanski broj
21246
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 724 008
Mobitel
+385 21 724 008
Email
ured@os-jjovica.skole.hr

Osnovna škola Trilj

Adresa
Poljičke Republike 18
Poštanski broj
21240
Mjesto
Trilj
Telefon
+385 21 660 717
Mobitel
+385 21 660 085
Email
ravnatelj@os-trilj.skole.hr

Osnovna škola DINKA ŠIMUNOVIĆA

Adresa
Hrvace 225
Poštanski broj
21233
Mjesto
Hrvace
Telefon
+385 21 829 002
Email
ossimunovic@skolahrvace.hr

Osnovna škola SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA LOVREĆ

Adresa
Dr. Mate Šimundića 10, Lovreć
Poštanski broj
21257
Mjesto
Lovreć
Telefon
+385 21 723 303
Mobitel
+385 98 189 3087
Email
lovrec@os-sskranjcevica-lovrec.skole.hr

Osnovna škola Ravne njive – Neslanovac Split

Adresa
Sarajevska 30
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 367 963
Email
ured@os-ravnenjiveneslanovac-st.skole.hr

Osnovna škola Tučepi

Adresa
Kraj 17
Poštanski broj
21325
Mjesto
Tučepi
Telefon
+385 21 678 315
Mobitel
+385 21 623 150
Email
os-tucepi@os-tucepi.skole.hr

Osnovna škola kneza Mislava

Adresa
Braće Radić 6
Poštanski broj
21212
Mjesto
Kaštela
Telefon
+385 21 224 080
Mobitel
+385 21 225 933
Email
os-knezmislav@os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

Osnovna škola SRINJINE

Adresa
Bilaje 1, Srinjine
Poštanski broj
21292
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 542 325
Email
srinjine@os-srinjine.skole.hr

Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem

Adresa
Put mavarčice 24b
Poštanski broj
21223
Mjesto
Okrug
Telefon
+385 21 252 431
Email
ured@os-okruk-og.skole.hr

Osnovna škola VIS

Adresa
Viškog Boja 10
Poštanski broj
21480
Mjesto
Vis
Telefon
+385 21 711 664
Mobitel
+385 21 711 104
Email
ured@os-vis.skole.hr

Osnovna škola Trstenik

Adresa
Dinka Šimunovića 22
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 462 753
Mobitel
+385 21 465 016
Email
split@os-trstenik-st.skole.hr

Osnovna škola SKALICE

Adresa
Put Skalica 18
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 319 337
Mobitel
+385 21 319 320
Email
os-skalice@os-skalice-st.skole.hr

Osnovna škola Pojišan

Adresa
Viška 12
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 322 326
Mobitel
+385 21 489 935
Email
ured@os-pojisan-st.skole.hr

Osnovna škola Mertojak

Adresa
Doverska 44
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 464 864
Mobitel
+385 21 464 866
Email
ured@os-mertojak-st.skole.hr

Osnovna škola JOSIP PUPAČIĆ

Adresa
Trg kralja Tomislava 1
Poštanski broj
21310
Mjesto
Omiš
Telefon
+385 21 861 530
Email
os-josip-pupacic@os-jpupacic-omis.skole.hr

Osnovna škola Supetar

Adresa
Porat 25
Poštanski broj
21400
Mjesto
Supetar
Telefon
+385 21 631 135
Mobitel
+385 21 757 591
Email
os-supetar@os-supetar.skole.hr

Osnovna škola SUĆIDAR

Adresa
Perivoj Ane Roje 1
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 544 222
Mobitel
+385 21 568 701
Email
ured@os-sucidar-st.skole.hr

Osnovna škola Stjepan Radić

Adresa
Donja Tijarica 142
Poštanski broj
21240
Mjesto
Trilj
Telefon
+385 21 820 010
Email
ostijarica@os-sradic-tijarica.skole.hr

Osnovna škola Ante Starčevića

Adresa
Kraj 42
Poštanski broj
21232
Mjesto
Dicmo
Telefon
+385 21 837 300
Email
os-dicmo@os-astarcevica.skole.hr

Osnovna škola KAMEŠNICA

Adresa
Hrvatskih branitelja 26
Poštanski broj
21238
Mjesto
Otok
Telefon
+385 21 834 417
Mobitel
+385 21 835 084
Email
ured@os-kamesnica-otok.skole.hr

Osnovna škola STJEPAN RADIĆ

Adresa
Ul. fra Stjepana Vrljića 13
Poštanski broj
21260
Mjesto
Imotski
Telefon
+385 21 843 240
Mobitel
+385 21 841 107
Email
ured@os-sradic-im.skole.hr

Osnovna škola KRALJICE JELENE

Adresa
Put mira br.3
Poštanski broj
21210
Mjesto
Solin
Telefon
+385 21 683 643
Email
ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr

Osnovna škola VRGORAC

Adresa
Matice Hrvatske 9
Poštanski broj
21276
Mjesto
Vrgorac
Telefon
+385 21 678 748
Mobitel
+385 21 678 743
Email
os-vrgorac@os-vrgorac.skole.hr

Osnovna škola MARJAN

Adresa
Gajeva 1
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 387 079
Mobitel
+385 21 387 078
Email
ured@os-marjan-st.skole.hr

Osnovna škola DUGOPOLJE

Adresa
Stepinčeva 4
Poštanski broj
21204
Mjesto
Dugopolje
Telefon
+385 21 655 102
Email
dugopolje@os-dugopolje.skole.hr

Osnovna škola MEJE

Adresa
Gunjačina 1
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 358 144
Mobitel
+385 21 314 572
Email
ravnatelj@os-meje-st.skole.hr

Osnovna škola IVAN LEKO

Adresa
Trg Franje Tuđmana 6
Poštanski broj
21264
Mjesto
Proložac
Telefon
+385 21 846 081
Mobitel
+385 21 670 180
Email
prolozac@os-ileko-prolozac.skole.hr

Osnovna škola JELSA

Adresa
Jelsa 161
Poštanski broj
21465
Mjesto
Jelsa
Telefon
+385 21 761 030
Email
ured@os-jelsa.skole.hr

Osnovna škola Ivana Lovrića

Adresa
Put Ferate 1
Poštanski broj
21230
Mjesto
Sinj
Telefon
+385 21 821 095
Mobitel
+385 21 821 227
Email
ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr

Osnovna škola GRADAC

Adresa
Ulica kralja Tomislava 2
Poštanski broj
21330
Mjesto
Gradac
Telefon
+385 21 678 295
Mobitel
+385 21 697 553
Email
ured@os-gradac.skole.hr

Osnovna škola Gornja Poljica

Adresa
Srijane 120, Srijane
Poštanski broj
21205
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 815 115
Email
ured@os-gornja-poljica-srijane.skole.hr

Osnovna škola Komiža

Adresa
Školska 11
Poštanski broj
21485
Mjesto
Komiža
Telefon
+385 21 717 180
Mobitel
+385 21 713 146
Email
ured@os-komiza.skole.hr

Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića

Adresa
Ul. Alkarsko trkalište 11
Poštanski broj
21230
Mjesto
Sinj
Telefon
+385 21 826 250
Email
ured@os-frapvuckovica-sinj.skole.hr

Osnovna škola RUNOVIĆ

Adresa
Runović 211
Poštanski broj
21261
Mjesto
Runovići
Telefon
+385 21 670 597
Mobitel
+385 98 915 5939
Email
os-runovic@st.t-com.hr

Osnovna škola Kman-Kocunar

Adresa
Benkovačka 10
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 502 536
Mobitel
+385 21 502 537
Email
ured@os-kman-kocunar-st.skole.hr

Osnovna škola Kralja Zvonimira

Adresa
Hrvatskih žrtava 92
Poštanski broj
21218
Mjesto
Seget
Telefon
+385 21 880 510
Mobitel
+385 21 880 522
Email
ured@os-kralja-zvonimira-st.skole.hr

Osnovna škola “Josip Vergilij Perić”

Adresa
Fra Stjepana Vrljića 17
Poštanski broj
21260
Mjesto
Imotski
Telefon
+385 21 851 801
Email
ured@os-jvperic.skole.hr

Osnovna škola Neorić-Sutina

Adresa
Neorić 43, Neorić
Poštanski broj
21247
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 666 108
Mobitel
+385 21 660 205
Email
neoric@os-neoric-sutina.skole.hr

Osnovna škola KNEZA TRPIMIRA

Adresa
Eugena Kumičića 2
Poštanski broj
21213
Mjesto
Kaštela
Telefon
+385 21 220 223
Mobitel
+385 21 221 194
Email
ured@os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela

Adresa
Svetog Jurja 1
Poštanski broj
21322
Mjesto
Brela
Telefon
+385 21 618 482
Mobitel
+385 21 618 808
Email
ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr

Osnovna škola GROHOTE

Adresa
Podkuća 28, Grohote
Poštanski broj
21430
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 717 037
Mobitel
+385 21 654 112
Email
ured@os-grohote-solta.skole.hr

Osnovna škola BRAĆE RADIĆA

Adresa
Vrba I 11, Bračević
Poštanski broj
21203
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 810 174
Email
ured@os-brace-radica-bracevic.skole.hr

Osnovna škola HVAR

Adresa
Ulica kroz Burak 81
Poštanski broj
21450
Mjesto
Hvar
Telefon
+385 21 717 392
Mobitel
+385 21 741 092
Email
skola@os-hvar.skole.hr

Osnovna škola JESENICE

Adresa
Đački Put 10
Poštanski broj
21315
Mjesto
Dugi Rat
Telefon
+385 21 734 625
Mobitel
+385 21 735 095
Email
ured@os-jesenice-dugirat.skole.hr

Osnovna škola BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA

Adresa
Podspiline ul. 2
Poštanski broj
21320
Mjesto
Baška Voda
Telefon
+385 21 620 169
Mobitel
+385 21 620 744
Email
ured@os-bgmestra-baskavoda.skole.hr

Osnovna škola PETRA HEKTOROVIĆA Stari Grad

Adresa
Obala dr. Franje Tuđmana 1
Poštanski broj
21460
Mjesto
Stari Grad
Telefon
+385 21 765 069
Email
skola@os-phektorovica-starigrad.skole.hr

Osnovna škola PUJANKI

Adresa
Ul. Ive Tijardovića, 30
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 689 178
Email
ured@os-pujanki-st.skole.hr

Privatna osnovna škola Harfa

Adresa
Poljudsko šetalište 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Mobitel
+385 98 305534
Email
info@posh.hr

Osnovna škola o.PETRA PERICE MAKARSKA

Adresa
Slavonska ul. 35
Poštanski broj
21300
Mjesto
Makarska
Telefon
+385 21 615 180
Mobitel
+385 21 611 740
Email
skola@os-pperice-ma.skole.hr

Osnovna škola TIN UJEVIĆ

Adresa
Ivana Pavla II. 16, Krivodol
Poštanski broj
21263
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 635 038
Mobitel
+385 21 670 177
Email
ured@os-tujevic-krivodol.skole.hr

Osnovna škola Petra Kružića Klis

Adresa
Put svetog Ante 30
Poštanski broj
21231
Mjesto
Klis
Telefon
+385 21 240 006
Mobitel
+385 21 240 740
Email
ured@os-pkruzica-klis.skole.hr

Osnovna škola BRDA

Adresa
Put Brda 2
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 544 006
Mobitel
+385 21 508 588
Email
ured@os-brda-st.skole.hr

Osnovna škola BOL

Adresa
Hrvatskih iseljenika 10
Poštanski broj
21000
Mjesto
Split
Telefon
+385 21 538 023
Mobitel
+385 21 537 907
Email
ured@os-bol-st.skole.hr